Webfejlesztő

Erre a képzésünkre felvehető a Diákhitel akár 0% kamattal!

A napjainkban készülő szoftverek túlnyomó többsége ma már webes környezetben működik, ezért napjainkban egyetlen programozó vagy szoftverfejlesztő sem nélkülözheti a webes technológiák ismeretét. A webfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását. Csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok részkomponenseinek önálló kivitelezését.

A fenti feladatok elvégzéséhez magabiztos és naprakész tudással és gyakorlati készséggel rendelkezik a legfontosabb webes technológiák területén. Szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével. Dinamikus web-oldalak programozását végzi JavaScript nyelven. Kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular). Szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, Laravel, Spring stb.)

Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Engedélyezési szám

Képzés kódja

Iskolai előképzettség

érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény

nem szükséges

A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor

- Alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
- HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása
- CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása
- JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása - Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása
- magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
o egyszerű és összetett adatszerkezetek,
o vezérlési szerkezetek,
o függvények és eljárások,
o egyszerű algoritmusok alkalmazása.

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a részt-vevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania

1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoz-nia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.

2. Egy kiadott minta szerinti egyszerű weblapot kell létrehoznia HTML5 és CSS3 ismereteinek felhasználásával.

3. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.

További információ a szakosztályon érhető el.

Képzés teljes költsége

Érdeklődjön árainkról

*részletfizetési lehetőség

Jelentkezés